«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN AVIATION

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

ALAN J.STOLZER SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN AVIATION 2015 เลขเรียก363.12^bS876S Although aviation is among the safest modes of transportation in the world today, accidents still happen. In order to further ...

THE END OF AIRPORT

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

CHRISTOPHER SCHABERG The END OF AIRPORT 2015 เลขเรียก 387.7^bS291T If air travel was once the bold future, it has now settled into a mundane, on-going present. We no longer expect romantic experiences or s...

BUSINESS AND CORPORTE AVIATION MANAGEMENT

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

JOHN J. SHEEHAN BUSINESS AND CORPORTE AVIATION MANAGEMENT 2013 เลขเรียก387.7^bS541B The best resource on how to establish and run a company flight department--revised and updated! Business and Corporate Avi...

FOUNDATIONS OF AVIATION LAW

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

MICHAEL W.PEARSON FOUNDATIONS OF AVIATION LAW 2015 เลขเรียก 343.730^bP360F Foundations of Aviation Law is an easy-reading general primer into the often complex world of aviation law, written for aviat...

AIRPORT MANAGEMENT

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

C.DANIEL PRATHER AIRPORT MANAGEMENT 2015 เลขเรียก 387.7^bP273A Airport Management is an up-to-date and industry-relevant textbook providing useful insight into all aspects of airports. With more ...

AIRPORT OPERATIONS

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

NORMAN ASHFORD AIRPORT OPERATIONS 3RD EDITION เลขเรียก 387.7^bN842A THE MOST COMPLETE, UP-TO-DATE GUIDE TO THE MANAGEMENT AND OPERATION OF AIRPORTS Fully revised for the latest FAA, ICAO, and IATA s...

AIRPORT PLANNING AND MANAGEMENT

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 08 พ.ย 2560)

SETH YOUNG,ALEXANDER WELLS AIRPORT PLANNING AND MANAGEMENT เลขเรียก 387.736^bY68A The definitive, up-to-date guide to airport planning and management Fully revised, updated, and reorganized to reflec...

International General Aviation- Aeroplanes

[Annex] (นำเข้า 10 ก.ย 2560)

7 th adition Amendement 1-30 July 2008 Annex 6 part 2

ความรับผิดของผู้รับขนทางอากาศต่อคนโดยสารภายใต้กฎหมายไทย

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 10 ก.ย 2560)

ตุลยา พันธุ์ขะวงศ์ มหาวัทยาลัยรามคำแหง ปี 2546 ว 343.097 ต-ค 2546 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับขนคนโดยสารทางอากาศภายใต้กฎหมายไทย กฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับความรับผอดของผู้รับขนคนโดยสารทางอากาศ การรับขนคนโดยสารทางอากา...

ภาพรวมความคืบหน้าของอุตสาหกรรมอากาศยาน

[บทความวารสารด้านการบิน] (นำเข้า 19 ธ.ค 2559)

วารสาร ส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 27 ฉบับที่ 9 กันยายน 2559 (หน้า 11-17)