«

100 รายการนำเข้าล่าสุด

Airport Planning &Management

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 07 ก.พ 2561)

Airport Planning &Management 6th edition 2011 ผู้เขียน Seth B.Young. เลขเรียก 387.736^bY68A The definitive, up-to-date guide to airport planning and management Fully revised, updated, and reorganized to refl...

Airport operations

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 07 ก.พ 2561)

Airport operations 3rd ed. 2013 ผู้เขียน Norman J.Ashford. เลขเรียก 387.7^bN842A THE MOST COMPLETE, UP-TO-DATE GUIDE TO THE MANAGEMENT AND OPERATION OF AIRPORTS Fully revised for the latest FAA, ICAO, a...

Airport marketing

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 07 ก.พ 2561)

Airport marketing 2013 ผู้เขียน Nigel halpern,Anne Graham. เลขเรียก 387.7^bH483A

Airport Management Supervisor

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 07 ก.พ 2561)

Airport Management Supervisor 2017 ผู้เขียน National learning corporation. เลขเรียก 351.3^bN277A The Airport Supervisor Passbook® prepares you for your test by allowing you to take practice exams in the subj...

Airport Management

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 07 ก.พ 2561)

Airport Management 2015 เลขเรียก 387.7^bP273A Airport Management is an up-to-date and industry-relevant textbook providing useful insight into all aspects of airports. With more than a decade of experience a...

Air transportation : a Management perspective

[หมวดหนังสือ] (นำเข้า 07 ก.พ 2561)

Air transportation : a Management perspective 387.7^bW476A 8th edition. 2015 Air Transportation: A Management Perspective by John Wensveen is a proven textbook that offers a comprehensive introduction to the...

จดหมายข่าว มกอช. 2560

[วารสาร/นิตยสารทั้งหมดในห้องสมุด] (นำเข้า 06 ก.พ 2561)

จดหมายข่าว มกอช. ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ฉบับที่2 (ม.ค.-ก.พ.)ฉ.3(มี.ค.-เม.ย.)/ฉ.4 (พ.ค.-มิ.ย.) /ฉ.1/(พ.ย.-ธ.ค.) ปี2560

นโยบายการขนส่งและการจราจร 2560

[วารสาร/นิตยสารทั้งหมดในห้องสมุด] (นำเข้า 06 ก.พ 2561)

นโยบายการขนส่งและการจราจร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1(ม.ค.-มี.ค.)/ฉ.3 /ฉ.4 ปี2560

News wave 2561

[วารสาร/นิตยสารทั้งหมดในห้องสมุด] (นำเข้า 06 ก.พ 2561)

News wave ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สาร สนช.2561

[วารสาร/นิตยสารทั้งหมดในห้องสมุด] (นำเข้า 06 ก.พ 2561)

สาร สนช. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ